Lila_

25 tekstów – auto­rem jest Li­la_ . 

Dziennik, sennik

Jak nie mok­ra ja­wa, to mok­re sny. Śniło mi się roz­la­ne mle­ko i bóbr. Wszys­tkie zna­ki na niebie i ziemi dają mi się we zna­ki wod­ne. Ręce opa­dają. Mam łzy we krwi. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 14 kwietnia 2019, 14:27

Poezja

Jak wie­dzieć, to znikąd, przerzu­cić donikąd.
I tyl­ko za­gięcia w miej­scach, o których nie chcę pa­miętać; w których nie chcę być sobą, ani w ogóle być. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 kwietnia 2019, 14:01

Groza życia poety i ciąg dalszy

Strach ma wiel­kie oczy. Tak bar­dzo bałam się wios­ny, że po­wieki zaczęły mi drżeć. I choć przy­goto­wania na naj­gor­sze trwały od przed­wiośnia, to wios­no, zas­koczyłaś mnie! Te­raz skaczę, jak mi zag­rasz: na kwiatek z kwiat­ka, z miłości aż po grób. Z twarzą Pierrota. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 kwietnia 2019, 16:40

Proza życia poety

Lu­bię so­bie po­sie­dzieć w sa­mot­ności, a ściślej mówiąc w izo­lac­ji. Pocze­kać, aż coś mnie naj­dzie. Zja­wis­ka pa­ranor­malne nie chodzą parami. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 kwietnia 2019, 12:58

Z ręką w dzienniku

Nie śpię,
poz­naję miłość od pod­szew­ki i od kołyski
spi­jałam jej so­ki z podłogi
ona w za­mian spi­ja mo­je łzy i mocz, i krew

nie śpisz,
penetrujesz
światełko w tu­ne­lu - włosy blond
jak ma­ma przy­ka­zała i oj­ciec skwi­to­wał czwar­tym przykazaniem


w su­mie wiemy wszys­tko o miłości
ra­zem nic. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 20:52

Proza życia i ciąg dalszy

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­je się w dzieciństwie, kiedy jest czas na uwie­rze­nie w bajki.
Praw­dziwą przy­jaźnią roz­koszu­je się w ok­re­sie doj­rze­wania, kiedy doj­rze­wają jabłka.
Nic nas nie roz­dzieliło, ani pęknięcie, ani śmierć.
Po­rywają się z mo­tyką na Ciebie. Ciało niebies­kie. Aureola świet­listy blond. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 17:29

Groza życia poety

Os­tatnio nic nie przychodzi mi do głowy. Stru­mień myśli szem­rze na skroniach.
W oko­licach mos­tka wo­dos­pad i spa­dek temperatury. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 16:54

Sennik

Śni­li mi się bo­gowie i nek­tar, i am­broz­ja. Śniła mi się wiel­ka rze­ka. Wiel­ka rze­ka pełna her­ba­cianych róż.
Śniło mi się ciało zgniłozielo­ne, uto­pione w łyżce wody. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 07:17

Poezja

Nie wiem, jak to po­wie­dzieć. Wiem, jak te­go nie napisać. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 7 kwietnia 2019, 13:52

Proza życia poety

Na początku było słowo.
Roz­mo­wy mog­li­byśmy so­bie darować.
W międzycza­sie są między­wier­sze, gdzie skow­ro­nek bez ko­loru, nim zadzwo­ni głosem bar­wy ame­tys­to­wej, ty już klęczysz w dzwon­kach fiołko­wych po pas, po szyję w fiole­towym hu­morze i się poety­zujesz. Jest je­den bóg: Ultrafiolet.
Od siebie, do siebie. Od ucha do ucha. Od rzeczy, do rzeczy. Mówienie.
W końcu zaczy­na się mówienie dla siebie. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 kwietnia 2019, 08:34
Lila_

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 18:29MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziennik, sen­nik

przedwczoraj, 15:48Lila_ sko­men­to­wał tek­st W wyjątko­wym związku kocham [...]

przedwczoraj, 10:50Lila_ sko­men­to­wał tek­st W wyjątko­wym związku kocham [...]

przedwczoraj, 10:34Lila_ sko­men­to­wał tek­st W wyjątko­wym związku kocham [...]

przedwczoraj, 09:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Dziennik, sen­nik

przedwczoraj, 06:12Lila_ sko­men­to­wał tek­st kiedy pe­nisy chłopców do­ras­tają [...]

15 kwietnia 2019, 17:50Lila_ sko­men­to­wał tek­st kiedy pe­nisy chłopców do­ras­tają [...]

15 kwietnia 2019, 14:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziennik, sen­nik

15 kwietnia 2019, 11:57Lila_ sko­men­to­wał tek­st kiedy pe­nisy chłopców do­ras­tają [...]

15 kwietnia 2019, 06:48Lila_ sko­men­to­wał tek­st Czasem mam to dziw­ne [...]